Мисия на неправителствената организация

Фондация „Манфред Вьорнер” (МВФ) е създадена през 1996г. и до момента е реализирала множество проекти и дейности в полза на обществото.

Цели на организацията

Развитие на гражданското общество в контекста на европейските и евроатлантическите ценности

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info